ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ»

Дніпропетровський регіональний благодійний фонд 

«Українсько-Польський Центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій»

ДРБФ «Українсько-Польський Центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій» було відкрито 4 червня 2001 року за участю Президента України Л. Кучми та Президента Республіки Польща О. Кваснєвського.

Президент Республіки Польща (1994–2004) А. Кваснєвський, Президент України (1994–2005) Л. Д. Кучма, ректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Б. І. Холод на підписанні Договору про створення Українсько-польського центру сприяння розвитку менеджменту, інвестицій та підприємництва, червень 2001 р.

Зустріч Президента України (1994–2005) Л. Д. Кучми та Президента Республіки Польща (1994–2004) А. Кваснєвського зі студентами та викладачами Університету на офіційному відкритті Зустрічі ділових кіл України та Польщі у меморіально-парковому комплексі «Планета Альфреда Нобеля», 29 травня 2009 р.

Місією Українсько-Польського Центру є сприяння розвитку та зміцненню двосторонніх українсько-польських відносин у діловій, освітній, інформаційній, культурній, науковій та соціальній галузях.

Українсько-польський центр своїми ініціативами сприяє розвитку міжнародної освітянської співпраці між вишами України та Польщі.

Благодійний Фонд спрямовує свою діяльність на підтримку гуманітарного і соціального розвитку в Україні.

Напрями діяльності Центру:

У галузі освіти і науки:

 • сприяння досягненню рівності умов для реалізації здібностей, таланту та всебічного розвитку кожної людини;
 • реалізація програм, які несуть в собі пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • забезпечення зв’язку зі світовою та національною історією, культурою та традиціями;
 • інтеграція освіти з наукою та виробництвом;
 • сприяння забезпеченню гнучкості й прогностичності системи освіти, її єдність, наступність, безперервність і різноманітність;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності;
 • сприяння встановленню наукових контактів, підтримка міжнародного наукового співробітництва у сфері фундаментальних наукових досліджень в Україні та за кордоном;
 • організація, проведення та участь у конгресах, форумах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, благодійних ярмарках;
 • сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту, туризму та пропагування здорового способу

У галузі економічної та бізнес-освіти:

 • розробка спільних програм перепідготовки українських менеджерів та викладачів, включаючи організацію стажування учасників програм на підприємствах Польщі;
 • створення спільних регулярних і разових освітніх програм в Україні й Польщі для студентів, а також для підприємців, менеджерів і адміністраторів державного управління;
 • організація стажування та обміну студентами, викладачами, спеціалістами;
 • використання Інтернет- та Інтранет-технологій у навчальному процесі, розробка спільних програм дистанційного навчання;
 • створення і розвиток інформаційного ресурсу для підтримки освітніх продуктів.

У галузі бізнесу:

 • сприяння розвитку польсько-українських відносин між компаніями та приватними особами шляхом проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій, семінарів, виставок;
 • допомога у розв'язанні логістичних питань щодо прийняття, супроводження, мовної підтримки делегацій та гостей.

У культурній сфері:

 • організація та проведення тематичних виставок, фестивалів, просвітницьких культурних заходів.

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ»

вул. Січеславська Набережна, 18 Дніпро, Україна 49000


© всі права захищені © 2021